Ülkemizde de görülen COVID-19, Koronavirüs salgını ile ilgili ilk günden beri yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu durumda değerli çalışma arkadaşlarımızın, ailelerinin ve herkesin sağlığı için kendi üzerimize düşen gerekli tüm önlemleri alabilmek adına 20.03.2020 tarihi itibari ile bir süre uzaktan çalışma kararı aldık. Hizmetlerimizin verimli bir şekilde kesintisiz sağlanabilmesi adına, bugüne kadar yapılan tüm organizasyon ve altyapı çalışmalarımız sayesinde, uzaktan çalışan ekibimiz hizmetlerimizin devamlılığı için gerekli bütün araçlara sahiptirler ve müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamaya devam edeceğiz.

Sağlık tedbirlerinin önem arz ettiği bu dönemde #evdekal ‘manız dileklerimizle.

Ester Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

 

KALİTE

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Ester Teknoloji, Mobil Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri Yazılım, Uygulama, Geliştirme, Barındırma, Danışmanlık Hizmetleri, Veri İşleme ile İlgili Faaliyetler kapsamında Bilişim Sisteminin Yönetimi, Bilgi Varlıklarının Yönetimi ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanması amacıyla, kullandığı bilgi güvenliği politikası dahilinde;

 

Ester Teknoloji, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm faaliyetlerinin güvenlik ve güvenilirlik esasları doğrultusunda, ISO/IEC 27001:2013 ile uyumlu yürütülmesini garanti altına alır.

Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini korumayı,

Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına yönelik risklerini değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

Tabi olduğu yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, sektörel düzenleme ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik iş anlaşmalarında belirlenen kuralları ve etik değerlerini temel alarak kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

İş ve hizmet sürekliliğine karşı oluşabilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Faaliyetlerinin tamamını etkin, doğru ve güvenli olarak sürdürebilmek için süreçlerini sistematik olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi

taahhüt eder.