İZLEME İÇİN UZMAN : ESTER MONİTORİNG

.Net ile geliştirilen ürünlerin bileşenlerinin sağlık bilgileri, oluşan uyarıların yayınlanması, işletim sayaçları ve işletim kayıtlarının kolayca tek merkezde toplanabilmesi için gerekli altyapıyı sağlar.

 

İşlevi başlatılabilen ve durdurulabilen tüm bileşenler basit bir kalıtım uygulanarak Ester Monitoring servisleri için bilgi üretebilir hale dönüştürülebilir. İzleme altyapısına katılmış bir bileşen;

Periyodik sağlık bilgisi yayınlar.

Üç ayrı seviyede uyarı yayınlayabilir. (Bilgi, uyarı, problem)

Dk.'da yapılan işlem sayısı, varlık durumları, kapasite miktarları vb. 16 ayrı türde sayaç bilgisi yayınlayabilir.

Log4Net için hazırlanmış appender'lar ile izleme sunucusuna işletim kayıtlarını ileride kullanılmak üzere iletebilir.

 

Bileşen API'si dışında Windows servisi olarak çalışan Ester Monitoring Agent'ı sayesinde, üzerinde çalıştığı sistemin;

CPU yük miktarı

Boş bellek miktarı

Boş disk alanı (alanları) miktarı

 

İzleme sayaçlarına gönderilir ve tanımlanan tetikleyiciler sayesinde kritik değerler aşıldığında uyarı üretilir.

 

İşletim sorumlusu (Ester'de Operasyon birimi) sistemin durumunu;

Özelleştirilebilir sayaç izleme ekranları

Uyarı listesi

Bileşen sağlık durumu ekranı

İşletim kaydı inceleme ekranı

UDP Log okuyucuları 

Araçlarını kullanarak izler ve gerektiğinde ayrıntılı inceleme gerçekleştirir.

 

Ester Monitoring, halihazırda günde 12.000.000'dan fazla işlemin kaydını tutmakta ve 200'den fazla bileşenin sayaç, sağlık değerlerini ve uyarılarını takip etmektedir.