MOBİL ÇÖZÜMLER İÇİN UZMAN : ESTER

Ester tarafından geliştirilen ürünler genellikle M2M bağlantıları kuran ve diğer büyük sistemler ile veri alışverişleri yapan ürünlerdir. Özellikle M2M iletişimi gerektiren ürünlerin yüksek kalite ile işletilebilmesi için Ester içerisinde görev yapan operasyon birimi; ürün konfigürasyon yönetimi, problem tespit ve düzeltilmesi için gerekli teknik iletişim ve çözüm yeteneklerini bünyesinde barındırır.

 

GSM operatörleri ile ilgili projeler söz konusu olduğunda; Ester ürünlerinde 4 GSM operatörünün kullandığı 16 ayrı iletişim/işletim platformu ve protokolü kullanılmaktadır.Mobilöğren sunucuları, işlenerek SMS (Tahsilat, işlem sorguları, bilgi sorguları, MMS, WapPush dahil) haline getirilen iletiyi üyenin bulunduğu operatörün ilgili platformunda kullanılmak üzere dönüştürür, operatörlere göre değişebilen iş kurallarına göre iletir ve gerektiğinde iletinin alıcının telefonuna ulaşıp ulaşmadığını takip eder.Herhangi bir noktada meydana gelecek iletim aksaklıklarında (abonenin telefonunun kapalı olması, ücretli hizmetler söz konusu olduğunda yeterli kontörü olmaması vb. durumlar dahil) yine operatör ve servise uygun iş kurallarını uygulayarak tekrar iletim denemelerini organize eder ve raporlar. Bu sayede tahsilat, sms vb. işlemlerin başarı oranları mümkün olan en yüksek düzeyde tutulur.

 

Her yıl GSM kullanıcılarının yaklaşık %10’u operatörünü değiştirmektedir. Mobilöğren servisleri, üyenin geçmiş olduğu operatörü bulur ve hizmet almaya bu operatör üzerinden devam etmesi için gerekli bilgilendirme ve davetleri oluşturur.

 

BTK ve GSM operatörleri düzenleyici rolleri gereği sürekli olarak işlettikleri iletim platformları, iş kuralları, mesajlar içerisinde geçen ifadeler, ücretlendirme ve üyelik şartlarına dair değişikliklere gitmektedirler. Mobilöğren servisleri, her türlü değişikliğin anında uygulanarak servis işletimlerinin sürekli kılındığı güvenli bir platform üzerinde çalışmaktadır.