Bu bayram uzak kalsak da kalplerimiz bir olacak. Yuvanızda sevginin, mutluluğun, sağlığın ve umudun ortak olduğu bir bayram geçirmeniz dileğiyle,  İyi Bayramlar!

 

KALİTE VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Kalite

 

Sektörün en deneyimli kuruluşlarından Ester’in geliştirme ekibi tarafından hazırlanan ürünler aşağıdaki özellikleri içerir;

 

• Ürün tasarımları sırası ile “Güvenlik”, “Güvenilirlik”, “Performans” gereksinimleri göz önünde tutularak gerçekleştirilir.

Ürün hazırlık çalışmalarında mutlaka risk tespit ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilir.

• Ester sunucularında çalışan bileşenlerin çoğu Ester Monitoring altyapısına bağlanır. Sağlık durumlarını, oluşan istisnaları ve performans sayaçlarını izleme sunucusuna yayınlar.

• Yazılım Geliştirme uzmanları doğrulama (Validation), istisna yönetimi (Exception Handling), işlem kayıtlarının tutulması (Logging) konularında yönlendirilir, takip edilir ve farkındalıklarının yüksek olması sağlanır.

• Ester ürünlerinin bileşenleri dış sistemlerde ya da veri iletiminde yaşanabilecek kısa süreli problemlere toleranslı bir şekilde tasarlanır.

• Ürünün gereksinimine ve fayda değerlendirmelerine bağlı olarak kullanılan açık kaynaklı bileşenlerde geliştirme uygulanabilir. Ester tarafından koduna müdahale edilerek ya da haricen ek modül geliştirilerek kullanılan açık kaynaklı projeler şunlardır: NHibernate, Castle ActiveRecord, log4Net, Jamaa SMPP, DotSpatial

• Ester ürünlerinde gereksinimler doğrultusunda ilişkisel veritabanları (Oracle, MS SQL, MySQL), doküman tabanlı veritabanları (MongoDB, TokuMX, RavenDB) birlikte ya da ayrı olarak kullanılabilir. Dağıtık mimariler ile çalışan ürünler tasarlanabilir.

• Yüksek performans ile çalışması beklenen bileşenler, gerektiğinde çok görevli, ölçeklenebilir ve fail-safe tasarlanır ve hazırlanır.

• Yüksek performans ile çalışması beklenen bileşenler yük testlerine tabii tutulur.

• Hazırlık çalışmaları sırasında operasyon ekibinin beklentileri doğrultusunda test ve bakım dokümanları hazırlanır ve güncel tutulur. Operasyon ekibi bilgilendirilir ve herhangi bir problem karşısında yapacağı müdahaleler için hazırlanır.

 

Ölçeklenebilirlik

 

• Gerekli görülen projelerde sunucu taraflı bileşenlerin tümü asenkron çalışacak ve aşırı yükten etkilenmeyecek şekilde geliştirilir.

• Yüksek kullanım beklenen projelerde mutlaka devreye alma öncesi yük testleri gerçekleştirilir.

• Operasyon birimi, işletimi yapılan projelerde sunucu bileşenlerini izler ve gerektiğinde yük altında daha iyi performans alabilmek için bileşenlerin parametrelerine müdahale eder.