KALİTE VE ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Kalite

 

Sektörün en deneyimli kuruluşlarından Ester’in geliştirme ekibi tarafından hazırlanan ürünler aşağıdaki özellikleri içerir;

 

• Ürün tasarımları sırası ile “Güvenlik”, “Güvenilirlik”, “Performans” gereksinimleri göz önünde tutularak gerçekleştirilir.

Ürün hazırlık çalışmalarında mutlaka risk tespit ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilir.

• Ester sunucularında çalışan bileşenlerin çoğu Ester Monitoring altyapısına bağlanır. Sağlık durumlarını, oluşan istisnaları ve performans sayaçlarını izleme sunucusuna yayınlar.

• Yazılım Geliştirme uzmanları doğrulama (Validation), istisna yönetimi (Exception Handling), işlem kayıtlarının tutulması (Logging) konularında yönlendirilir, takip edilir ve farkındalıklarının yüksek olması sağlanır.

• Ester ürünlerinin bileşenleri dış sistemlerde ya da veri iletiminde yaşanabilecek kısa süreli problemlere toleranslı bir şekilde tasarlanır.

• Ürünün gereksinimine ve fayda değerlendirmelerine bağlı olarak kullanılan açık kaynaklı bileşenlerde geliştirme uygulanabilir. Ester tarafından koduna müdahale edilerek ya da haricen ek modül geliştirilerek kullanılan açık kaynaklı projeler şunlardır: NHibernate, Castle ActiveRecord, log4Net, Jamaa SMPP, DotSpatial

• Ester ürünlerinde gereksinimler doğrultusunda ilişkisel veritabanları (Oracle, MS SQL, MySQL), doküman tabanlı veritabanları (MongoDB, TokuMX, RavenDB) birlikte ya da ayrı olarak kullanılabilir. Dağıtık mimariler ile çalışan ürünler tasarlanabilir.

• Yüksek performans ile çalışması beklenen bileşenler, gerektiğinde çok görevli, ölçeklenebilir ve fail-safe tasarlanır ve hazırlanır.

• Yüksek performans ile çalışması beklenen bileşenler yük testlerine tabii tutulur.

• Hazırlık çalışmaları sırasında operasyon ekibinin beklentileri doğrultusunda test ve bakım dokümanları hazırlanır ve güncel tutulur. Operasyon ekibi bilgilendirilir ve herhangi bir problem karşısında yapacağı müdahaleler için hazırlanır.

 

Ölçeklenebilirlik

 

• Gerekli görülen projelerde sunucu taraflı bileşenlerin tümü asenkron çalışacak ve aşırı yükten etkilenmeyecek şekilde geliştirilir.

• Yüksek kullanım beklenen projelerde mutlaka devreye alma öncesi yük testleri gerçekleştirilir.

• Operasyon birimi, işletimi yapılan projelerde sunucu bileşenlerini izler ve gerektiğinde yük altında daha iyi performans alabilmek için bileşenlerin parametrelerine müdahale eder.