YÜKSEK İŞLETİM KALİTESİ İÇİN AYRI BİRİM : OPERASYON

Ester Operasyon birimi,ürünlerin kurulum ve işletiminden sorumludur. Bu faaliyetler;

 

• Güvenlik gereksinimlerinin tanımlanması ve karşılanması

• Sistem gereksinimlerinin tanımlanması ve karşılanması

• Ürün konfigürasyonu

• Canlı ortam testleri

• Bileşen ve veri tabanlarının sağlığının izlenmesi

• Veri tabanı bakımları

• Problem teşhisi, problemin yaşandığı kurumlar ile iletişimin ve düzeltme faaliyetlerinin yönetilmesi

• Konfigürasyon değişikliklerinin uygulanması ve test edilmesi

• Raporlama ve ilgilileri ile paylaşılması

görevlerinden oluşur.

 

Operasyon birimi; sistem bileşenlerini Ester Monitoring altyapısını kullanarak izlemektedir. Bu sayede önemli sunucu parametreleri, ağ durumu, uc noktaların (endpoint) durumu ve Ester Monitoring API'sini kullanarak hazırlanan bileşenlerin sağlık durumları ve ürettikleri uyarılarını tek noktadan takip edebilmektedir. Diğer konularda ise var olan sistem araçları etkin bir şekilde kullanılmaktadır.  

 

Operasyon biriminin prosedürleri ve imkanları sayesinde; Ester tarafından işletilen sunucu kümelerinin toplam ayakta kalma oranı (tüm ürünler ve bileşenlerin kapalı oldukları zamanın toplamı) 2013 için %99,5 oranı ile gerçekleşmiştir. Bileşen başına ayakta kalma oranı %99,9’un üzerindedir (planlı bakımlar hariç).