MOBİL HİZMETLER İÇİN UZMAN : MOBİMATE

Mobil bilgi servislerini pratik bir şekilde geliştirmek ve operatör sistemlerinin birbirinden farklı özelliklerini tek bir programlama arayüzü ile desteklemek için geliştirilen Mobimate platformu; yıllardır yüksek güvenilirlik oranı ile Türkiye'nin büyük kurumlarına hizmet vermektedir.

 

Mobimate; üzerinde çalışan servislerde değişiklik gerektirmeden düzenleyici kuruluşların değişen şart ve kurallarının doğrudan uygulanabildiği bir altyapı sağlamak ile birlikte; birbiri ile ilişkili olsun ya da olmasın her gün milyonlarca işlemi iş kurallarına uygun olarak gerçekleştirebilmektedir.

 

Başlıca Özellikler;

 

Dört ayrı GSM operatörünün 16 ayrı platformunu kullanabilmektedir. (Desteklenen başlıca platformlar; SMPP, Turkcell Vasres, Turkcell SDP, Türk Telekom SDP, Türk Telekom PIMS, Türk Telekom LBS, Türk Telekom Kurumsal, Türk Telekom Smart Ads, Türk Telekom VipSMS, Vodafone Push / Pull, Vodafone Subscription Services, Vodafone CEP, Vodafone Kurumsal (VNet, XMLSMS), KKTCell Columbus, KKTCell SLCM

• Diğer taşıyıcılar (STH) ve çözüm ortaklarının sistemlerine bağlantı sağlanabilir.

• Aynı anda sınırsız sayıda ayrı servisi çalıştırabilir.

• SMS, Bulk (1eN) SMS, MMS, Bulk (1eN) MMS, WapPush, Bulk (1eN) WapPush, iletim bilgisi, Bulk (1eN paket) iletim bilgisi, abonelik durum bilgisi, geri ödeme, model sorgusu, operatör tespiti işlemlerini destekler.

• Katma Değerli Servislerin ve Bulk SMS gönderimlerinin mesaj şablonları aracılığı ile oluşturulmasını destekler

• Avea PIMS üzerinde üyelik mesajlarının şablonlar aracılığı ile oluşturulmasını destekler

• Operatör sistemlerinden gelen msisdn değişiklik bilgilerini destekler

• Gelen SMS'lerin işlenmesi için regular expressions ya da komut eşleştirme uygulayabilir, aynı kısa numaradaki servisler için önceliklendirme ve dağıtım gerçekleştirebilir

• Ücretsiz üyelik, iletiye bağlı ücretlendirilen üyelik, periyodik ücretlendirilen abonelik ve mikro üyelik senaryolarını destekler.

• Tekil ödeme, periyodik tahsilat, parçalı tahsilat, gecikmeli tahsilat senaryolarını destekler.

• Herhangi bir bilgi servisini, bir ya da birden fazla operatör için çalıştırabilir.

• Kolay servis geliştirmek için basit programlama arayüzü (API) sağlar.

• Temel bilgi servisleri için hazır altyapı sağlar.

• Periyodik ücretlendirilen servisler için hazır altyapı sağlar.

• Aynı serviste her operatör için ayrı üyelik kurgusu tanımlanabilir.

• Aynı serviste her operatör için ayrı mesaj metinleri / şablonları tanımlanabilir.

• Aynı serviste her bir operatör için ileti ve amacına göre bağlanılacak ayrı operatör platformları tanımlanabilir.

• Abonelerin operatör geçişlerini tanımlayabilir, herhangi bir bilgi servisi için üyelik sonlandırma ve yeni operatörde davet oluşturma senaryolarını uygulayabilir. Herhangi bir nedenden sonlandırılan üyelikler / abonelikler için farklı yeniden davet senaryolarını uygulayabilir.

• Aboneler için ücretsiz kota tanımı yapılabilir, iletilerin ücreti kotadan düşülür ve aboneye ücretsiz ulaştırılır.

• Herhangi bir nedenden sonlandırılan üyelikler / abonelikler için yeniden davet senaryolarını uygulayabilir.

• Ağ, operatör bağlantıları ya da Ester sistemleri üzerinde oluşabilecek problemleri analiz eder ve gerektiğinde yeniden gönderim deneyerek işlem başarısını arttırır.

• Ölçeklenebilirliği temel alan asenkron mimarisi, çalışılan herhangi bir kurum ya da operatör sistemindeki performans dalgalanmalarının etkisini en aza indirger.

• Platform ve üzerinde çalışan servislere ilişkin konfigürasyon değişikliklerinin çoğunluğu online gerçekleştirilebilir.

• Mesaj tabanlı bilgi servisleri dahil Ester ürünleri; Ester Güvenlik ve Güvenilirlik ölçütlerine uygun olarak geliştirilir ve işletilir.

• Ester Monitoring altyapısı ile uyumludur. Platformu oluşturan bileşenler ve servislere ilişkin sağlık bilgileri ve performans sayaçları online izlenebilir.

• Yüksek ayakta kalma oranı için bileşenlerinin ayrı ayrı açılması ve kapatılmasını destekler.

• Test modu sayesinde güncelleme ve bakım süreleri azalır, işletim kalitesi ve süreklilik artar.

• Ester sunucuları üzerinde konumlanan ürünler, Ester Operasyon ekibi tarafından izlenir ve bakımları yapılır.

 

Performans bilgileri * **

İnteraktif / Katma Değerli Servisler;

• Olağan yük altında ( Saatte 300.000 sorguya kadar ) (Diğer kurumların sistemlerinden bağımsız olarak) yapılan sorguların yanıtlarını 15 sn. içerisinde operatör sistemlerine iletir.

• Yük altında ( Saatte 500.000 sorguya kadar ) sorgu yanıtları en fazla 1.5 dk içerisinde operatör sistemlerine iletilir.

• Büyük yüklerde ( Saatte 1.000.000 sorgudan fazla ) sistem tutarlılığı ve sağlığı etkilenmez,üzerine çalışılan sunucu donanımın performansına bağlı olarak işlevlerini sürdürür.

• Günde 800.000'den fazla tahsilat işlemi gerçekleştirebilir. 

 

İnteraktif ya da Katma Değerli bir servis için bahsi edilen her bir ileti / gönderim işleminin özellikleri;

• (Gerektiğinde) SMS'ler için ücret tahsilatı yapılır.

• (Ücretli iletiler için) Tekrar eden işlemler için önceden tahsilat yapılıp yapılmadığı kontrol edilir .

• Bağlantı problemleri vb. problemler için tanımlanan kurallar doğrultusunda yeniden gönderim denenir.

• Başarısız tahsilatlar için parçalı ödeme ya da yeniden deneme kuralları çalıştırılır.

• Başarısız tahsilatlar karşılığında ilgili üyelikler dondurulabilir ya da kapatılabilir.

• Operatör değişikliği ihtimalleri analiz edilir ve tanımlanan geçiş işlemleri gerçekleştirilir.

• Operatör değişikliği ve abone isteğine göre üyelik kapatma işlemleri sonrasında yeniden davet senaryoları çalıştırılır.

• GSM no değişikliği işlemleri gerçekleştirilir.

• SMS, WapPush ve MMS iletileri için izin veren operatör sistemleri için iletim raporu sorguları oluşturulur.

• (Gerektiğinde) Operatör sistemleri üzerinde üyelik tanımlama / üyelik kapatma işlemleri gerçekleştirilir.

• İleti özelliklerine göre ilgili abonenin tanıtım ya da iletim engeli (ban) kontrol edilir.

• İleti özelliklerine göre ilgili abonenin ücretsiz kullanım hakkı / bakiyesi kontrol edilir / kullandırılır.

• İleti özelliklerinin ilgili operatör platformunun özelliklerine uygunluğu kontrol edilir.

• İletinin özelliğine göre, ilgili Katma Değerli Servisin gönderim zamanlamasına uyup uymadığı kontrol edilir ve gerekir ise ileri bir tarihe taşınır ya da iptal edilir.

 

Mesaj Oluşturma / Gönderme performansı ;

• Saatte 6.500.000 1eN SMS üretilebilir

• Saatte 2.000.000 1e1 SMS üretilebilir

• Operatör sistemlerine saatte 5.000.000 SMS devredebilir

 

*   Mobimate Platformunun 2 x 4 Core Xeon 2.4 GHz CPU, 2 x 8 10k SAS HDD RAID 5, 6 x 15k SAS HDD RAID 5 dizileri üzerinde tek bir proses için çalışma değerleridir. Daha fazla performans gereksinimi olan hallerde birden fazla proses çalıştırılabilir.

** Bağlanılan diğer sistemlerin performansı kısıtlayıcı olabilir