Ülkemizde de görülen COVID-19, Koronavirüs salgını ile ilgili ilk günden beri yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu durumda değerli çalışma arkadaşlarımızın, ailelerinin ve herkesin sağlığı için kendi üzerimize düşen gerekli tüm önlemleri alabilmek adına 20.03.2020 tarihi itibari ile bir süre uzaktan çalışma kararı aldık. Hizmetlerimizin verimli bir şekilde kesintisiz sağlanabilmesi adına, bugüne kadar yapılan tüm organizasyon ve altyapı çalışmalarımız sayesinde, uzaktan çalışan ekibimiz hizmetlerimizin devamlılığı için gerekli bütün araçlara sahiptirler ve müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamaya devam edeceğiz.

Sağlık tedbirlerinin önem arz ettiği bu dönemde #evdekal ‘manız dileklerimizle.

Ester Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

 

MOBİL HİZMETLER İÇİN UZMAN : MOBİMATE

Mobil bilgi servislerini pratik bir şekilde geliştirmek ve operatör sistemlerinin birbirinden farklı özelliklerini tek bir programlama arayüzü ile desteklemek için geliştirilen Mobimate platformu; yıllardır yüksek güvenilirlik oranı ile Türkiye'nin büyük kurumlarına hizmet vermektedir.

 

Mobimate; üzerinde çalışan servislerde değişiklik gerektirmeden düzenleyici kuruluşların değişen şart ve kurallarının doğrudan uygulanabildiği bir altyapı sağlamak ile birlikte; birbiri ile ilişkili olsun ya da olmasın her gün milyonlarca işlemi iş kurallarına uygun olarak gerçekleştirebilmektedir.

 

Başlıca Özellikler;

 

Dört ayrı GSM operatörünün 16 ayrı platformunu kullanabilmektedir. (Desteklenen başlıca platformlar; SMPP, Turkcell Vasres, Turkcell SDP, Türk Telekom SDP, Türk Telekom PIMS, Türk Telekom LBS, Türk Telekom Kurumsal, Türk Telekom Smart Ads, Türk Telekom VipSMS, Vodafone Push / Pull, Vodafone Subscription Services, Vodafone CEP, Vodafone Kurumsal (VNet, XMLSMS), KKTCell Columbus, KKTCell SLCM

• Diğer taşıyıcılar (STH) ve çözüm ortaklarının sistemlerine bağlantı sağlanabilir.

• Aynı anda sınırsız sayıda ayrı servisi çalıştırabilir.

• SMS, Bulk (1eN) SMS, MMS, Bulk (1eN) MMS, WapPush, Bulk (1eN) WapPush, iletim bilgisi, Bulk (1eN paket) iletim bilgisi, abonelik durum bilgisi, geri ödeme, model sorgusu, operatör tespiti işlemlerini destekler.

• Katma Değerli Servislerin ve Bulk SMS gönderimlerinin mesaj şablonları aracılığı ile oluşturulmasını destekler

• Avea PIMS üzerinde üyelik mesajlarının şablonlar aracılığı ile oluşturulmasını destekler

• Operatör sistemlerinden gelen msisdn değişiklik bilgilerini destekler

• Gelen SMS'lerin işlenmesi için regular expressions ya da komut eşleştirme uygulayabilir, aynı kısa numaradaki servisler için önceliklendirme ve dağıtım gerçekleştirebilir

• Ücretsiz üyelik, iletiye bağlı ücretlendirilen üyelik, periyodik ücretlendirilen abonelik ve mikro üyelik senaryolarını destekler.

• Tekil ödeme, periyodik tahsilat, parçalı tahsilat, gecikmeli tahsilat senaryolarını destekler.

• Herhangi bir bilgi servisini, bir ya da birden fazla operatör için çalıştırabilir.

• Kolay servis geliştirmek için basit programlama arayüzü (API) sağlar.

• Temel bilgi servisleri için hazır altyapı sağlar.

• Periyodik ücretlendirilen servisler için hazır altyapı sağlar.

• Aynı serviste her operatör için ayrı üyelik kurgusu tanımlanabilir.

• Aynı serviste her operatör için ayrı mesaj metinleri / şablonları tanımlanabilir.

• Aynı serviste her bir operatör için ileti ve amacına göre bağlanılacak ayrı operatör platformları tanımlanabilir.

• Abonelerin operatör geçişlerini tanımlayabilir, herhangi bir bilgi servisi için üyelik sonlandırma ve yeni operatörde davet oluşturma senaryolarını uygulayabilir. Herhangi bir nedenden sonlandırılan üyelikler / abonelikler için farklı yeniden davet senaryolarını uygulayabilir.

• Aboneler için ücretsiz kota tanımı yapılabilir, iletilerin ücreti kotadan düşülür ve aboneye ücretsiz ulaştırılır.

• Herhangi bir nedenden sonlandırılan üyelikler / abonelikler için yeniden davet senaryolarını uygulayabilir.

• Ağ, operatör bağlantıları ya da Ester sistemleri üzerinde oluşabilecek problemleri analiz eder ve gerektiğinde yeniden gönderim deneyerek işlem başarısını arttırır.

• Ölçeklenebilirliği temel alan asenkron mimarisi, çalışılan herhangi bir kurum ya da operatör sistemindeki performans dalgalanmalarının etkisini en aza indirger.

• Platform ve üzerinde çalışan servislere ilişkin konfigürasyon değişikliklerinin çoğunluğu online gerçekleştirilebilir.

• Mesaj tabanlı bilgi servisleri dahil Ester ürünleri; Ester Güvenlik ve Güvenilirlik ölçütlerine uygun olarak geliştirilir ve işletilir.

• Ester Monitoring altyapısı ile uyumludur. Platformu oluşturan bileşenler ve servislere ilişkin sağlık bilgileri ve performans sayaçları online izlenebilir.

• Yüksek ayakta kalma oranı için bileşenlerinin ayrı ayrı açılması ve kapatılmasını destekler.

• Test modu sayesinde güncelleme ve bakım süreleri azalır, işletim kalitesi ve süreklilik artar.

• Ester sunucuları üzerinde konumlanan ürünler, Ester Operasyon ekibi tarafından izlenir ve bakımları yapılır.

 

Performans bilgileri * **

İnteraktif / Katma Değerli Servisler;

• Olağan yük altında ( Saatte 300.000 sorguya kadar ) (Diğer kurumların sistemlerinden bağımsız olarak) yapılan sorguların yanıtlarını 15 sn. içerisinde operatör sistemlerine iletir.

• Yük altında ( Saatte 500.000 sorguya kadar ) sorgu yanıtları en fazla 1.5 dk içerisinde operatör sistemlerine iletilir.

• Büyük yüklerde ( Saatte 1.000.000 sorgudan fazla ) sistem tutarlılığı ve sağlığı etkilenmez,üzerine çalışılan sunucu donanımın performansına bağlı olarak işlevlerini sürdürür.

• Günde 800.000'den fazla tahsilat işlemi gerçekleştirebilir. 

 

İnteraktif ya da Katma Değerli bir servis için bahsi edilen her bir ileti / gönderim işleminin özellikleri;

• (Gerektiğinde) SMS'ler için ücret tahsilatı yapılır.

• (Ücretli iletiler için) Tekrar eden işlemler için önceden tahsilat yapılıp yapılmadığı kontrol edilir .

• Bağlantı problemleri vb. problemler için tanımlanan kurallar doğrultusunda yeniden gönderim denenir.

• Başarısız tahsilatlar için parçalı ödeme ya da yeniden deneme kuralları çalıştırılır.

• Başarısız tahsilatlar karşılığında ilgili üyelikler dondurulabilir ya da kapatılabilir.

• Operatör değişikliği ihtimalleri analiz edilir ve tanımlanan geçiş işlemleri gerçekleştirilir.

• Operatör değişikliği ve abone isteğine göre üyelik kapatma işlemleri sonrasında yeniden davet senaryoları çalıştırılır.

• GSM no değişikliği işlemleri gerçekleştirilir.

• SMS, WapPush ve MMS iletileri için izin veren operatör sistemleri için iletim raporu sorguları oluşturulur.

• (Gerektiğinde) Operatör sistemleri üzerinde üyelik tanımlama / üyelik kapatma işlemleri gerçekleştirilir.

• İleti özelliklerine göre ilgili abonenin tanıtım ya da iletim engeli (ban) kontrol edilir.

• İleti özelliklerine göre ilgili abonenin ücretsiz kullanım hakkı / bakiyesi kontrol edilir / kullandırılır.

• İleti özelliklerinin ilgili operatör platformunun özelliklerine uygunluğu kontrol edilir.

• İletinin özelliğine göre, ilgili Katma Değerli Servisin gönderim zamanlamasına uyup uymadığı kontrol edilir ve gerekir ise ileri bir tarihe taşınır ya da iptal edilir.

 

Mesaj Oluşturma / Gönderme performansı ;

• Saatte 6.500.000 1eN SMS üretilebilir

• Saatte 2.000.000 1e1 SMS üretilebilir

• Operatör sistemlerine saatte 5.000.000 SMS devredebilir

 

*   Mobimate Platformunun 2 x 4 Core Xeon 2.4 GHz CPU, 2 x 8 10k SAS HDD RAID 5, 6 x 15k SAS HDD RAID 5 dizileri üzerinde tek bir proses için çalışma değerleridir. Daha fazla performans gereksinimi olan hallerde birden fazla proses çalıştırılabilir.

** Bağlanılan diğer sistemlerin performansı kısıtlayıcı olabilir